Lekar och sinneslekar stärker motorik och sociala färdigheter

    Lek och spel skapar aktiviteter i stadsrum, skolor och lekplatser, man kan vara gemensam om. Ibland är det ett enkelt lekredskap, som inbjuder till gemensam lek. Det kan vara ett pingisbord på skolgården, där det är lätt att ta racket och spela med vännerna eller några av barnen från de mindre klasserna.

    Det kan också vara musikinstrument i lekhusen. Här kan barn skapa deras egna ljud och klang på trianglar eller gonggongen och kan leka tillsammans utan ord.
    Leken med klang och musik stimulerar utvecklingen av sinnena, som är speciellt viktigt för barn i åldrarna 0-6 år.

    Få idéer till spel och lärande i uterummet.