TRUST lekplatser - den bästa ramen till barnen Köpenhamn 

  TRUST är namnet på ett strategiskt partnerskap av arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och entreprenörer. I 2016 vann TRUST ett ramavtal om att bygga och bygga om ett stort antal skolor och förskolor i Köpenhamns Kommun. Både byggnader och utomhusområden.

  Elverdal är underleverantör till TRUST-partnerna och hjälper till med lekplatsrådgivning och leveranser av lekplatsprodukter.

  TRUST samarbetet är baserat på teamwork, förtroende och ett gemensamt intresse för att lära sig genom varandras erfarenheter. I partnerskapet arbetar man tätt med varandra. Samarbetsformen och den stora portföljen ger möjlighet för att arbeta mer systematiskt med optimering av processer. Och konstellationen ger möjlighet för att analysera såväl som fortlöpande och snabbt ta lärdom och förbättra processen.

  Våra uppgifter kan delas in i rådgivning och byggeri med både tillfälliga och permanenta lekplatser.

  De tilfälliga lekplatserna byggs vanligtvis under en period på 3 till 5 år, medan en skola eller förskolan renoveras. Detta kan leda till att barn flyttar till t.ex. paviljonger under en begränsad period, vilket ställer särskilda krav på lekplatslösningen. Dels ska lekutrustningen gärna monteras, så att de kan tas bort igen, utan att skada underlaget, och den mest ekonomiska lösning, så lekutrustningen senare kan flyttas tillbaks till den permanenta institutionen. Det ställer krav till att redskapen och materialet ska vara i bra kvalitet och kan återanvändas.


  I processen hjälper vi med

  1)
  Rådgivning med landskapsarkitekterna om material, lekplatsens säkerhet och konstruktiosnsäkerhet och byggtekniska detaljer samt om tillfartsvägar. Ett exempel kan vara – hur många eksliprar ska det vara för att hålla en kulle, där mooncars kör runt. Andra frågor kan vara av säkerhetsmässig karaktär som placering av gungor, vilket alltid ska vara utanför gångvägar för att minska risk för kollision. Det kan eventuellt vara vid kanten av lekplatsen.


  2)
  Rådgivning om logistik i samband med byggeriet och lekutrustningens placering. Hur placeras de gemensamma zonen(-erna) i förhållande till byggnader? Vilka lekutrustningar är skapta till kuperade terränger?
  Vi hjälper med att svara på de många frågorna.


  3)
  Rådgivning om lekvärden och utveckling av olika sinnen. En lekplats med många lekvärden vill ge barnen de bästa möjligheter till utveckling av motoriska färdigheter och de sociala färdigheter. Samtidigt vill många lekvärden öka användningen av lekplatsen.


  4)
  Att säkerställa en effektiv process, som stödjer Köpenhamns Kommun partnerskapsmodell.


  5) Leverans och montering av lekutrustning.


  Återanvändbara lekplatser


  På TRUST lekplatserna används vanligtvis Olivia och
  Theodor lekhus och -torn.
  De är designade av Elverdal i ett nordisk uttryck och produktionen äger rum i Danmark. Vi säkerställer därmed hög kvalitet med garanterad hållbarhet och lågt
  underhåll.
  Lekhus och – torn är designade så de kan demonteras för att kunna flyttas eller så kan de enskilda delarna återanvändas.


  De två serierna är uppbyggda kring grundmoduler, som kan utökas med armgång, klättervägg, rutschkana mm. Alla möjligheter ger lekplatsen en högt lekvärde.

  Följande lekredskap är också ofta använt: sandlåda, studsmatta, karuseller och olika slags gungor.

  Säkerhet till massor av lek


  Att använda så många olika lekutrustningar, ger barnen möjlighet till att utforska sina egna sensoriska motoriska färdigheter. Här är några exempel på lekredskap, som kan stödja utvecklingen av de tre sinnena.

  Vestibulärsinnet:
  Gunga

  Kinestesisinnet:
  Krypa, klättra, balansera och hoppa

  Taktilsinnet:
  Beröring med gummi och trä


  Tillfälliga lekplatser till ByK med TRUST

  Børnehuset Fælleden, Kragh & Berglund
  Børnehuset Bodil, GMB Landskabsarkitekter
  Børnehuset Sluseholmen, GMB Landskabsarkitekter
  Daginstitutionen Valby Idrætspark, GMB Landskabsarkitekter
  Dør 3.2, GMB Landskabsarkitekter
  Enghave Brygge