Djungelbana - modulsystem med oändliga möjligeheter

  Med Elverdals modulära system kan du själv designa din djungelbana med lekutrustning i moduler på 2x2 meter. Vill du ha ännu mera lek, kan du kombinera djungelleken med moduler från Theodor lektorn eller Olivia lekstuga.

  Vi har utvecklat en serie av modulära djungelleks-elementer i trä, rep och stål, som kan sättas ihop precis som man vill.

  Modulerna i 2x2 systemet gör det enkelt att designa en lekplats, som passar precis till lekplatsområdet och din designidé. Med de flexibla elementerna kan du skapa en lekplats, så att den får precis dom lek- och rörelsemöjligheter som matchar barnens behov.

  Se hela sortimentet i lekredskapsserien här.


  Du bygger in moduler på 2 meter


  Serien består av moduler, som passar ihop i ett 2x2 meters nät. Det fasta modulmåttet på 2 meter mellan två robiniastolpar gör det enkelt för dig att sätta ihop redskapen.


  Med de fasta modulerna kan du anpassa och flytta runt på balansbroar, nät och alla övriga 2x2 djungelredskap för att testa vad som är det roligaste klätteranlägget till just precis din målgrupp.

  Designen är flexibel i form och storlek


  Den modulära designen ger dig flexibilitet till att bygga dynamiska lek- och klätteranlägg med många rörelsemöjligheter och lekvärden på ett litet område. Ett klätteranlägg är inte endast till motoriska utmaningar och snabba lekar. Du kan kombinera klätterlek med breda träplattformar, där barnen kan ta pauser, sitta tillsammans och prata. Du kan också sätta ihop ett Theodor lektorn eller flera, så att det också skapas lekmöjligheter till de yngsta till att leka rollspel och fantasilekar.


  Modulsystemet gör det enkelt att designa utifrån områdets yta. Med flera moduler till 2x2 meters moduler kan du forma ett stort rektangulärt,labyrintiskt klätteranlägg med lekvägar runt i banor på kryss och tvärs. Eller så kan du göra en avlång djungelbana med motoriska utmaningar till barnen. Allt kan göras och anpassas till lekplatsens område.

  Träplattformen kan väljas som rektangulär eller triangulära i 2x2 meters bredd. De triangulära plattformarna har den extra funktionen att de kan förskjutas i olika nivåer, så att man kan skapa hörn stegvis, där barnen kan ligga eller sitta.


  Designets nordiska uttryck gör att de modulära klätteranläggen kan passa in i nästan alla landskap och typer av arkitektur.

  Klättringsutmaningar till alla åldersgrupper


  Med de modulära djungelredskapen kan du skapa lek till olika åldersgrupper. Du ska tänka på att det både är klättringsutmaningar i låg höjd till de yngsta barnen och några till de äldre barnen högre upp i klätteranlägget. Här kan man skapa trygga klättringsutmaningar i höjden och möjlighet till både att rutscha och glida ner. Designen ger en rad av motoriska utmaningar och lekar, som barnen kan växa med på lekplatsen.

  En blandning av balansbanor, klätter- och djungellekar ger oändliga lekmöjligheter till både små och stora. Djungelutrustningen som klätterstege, armringar, armgång och balanstopp är också perfekt till fitnessträning för ungdomar och vuxna – i en bostadsrättsföreing eller i en park.

  Designa med modulsystemet i Elverdals Builder


  I Elverdals 3D konfigurator Builder kan du enkelt designa din lekplats med våra 2x2 moduler och sätta ihop dom med lektorn eller lekhus. I Builderen arbetar du intuitivt och den hjälper dig genom att visa säkerhetszoner och vilka redskap du kan välja mellan.

  Här kan du också leka med designens färger och extra tillbehör till lekstugan och lektornen.


  Prova Builderen här.