Hur leker och lär man sig på linjer och former?

  Hoppa hage på skolgården, skyltar eller markeringar till löp, cykel- eller gokartbanor som du säkert känner, På skolgårdar har du kanske också sett alfabetsormar, multiplikationstabellen
  eller det älskade ostspelet ritat upp i fyra färger på beläggningen.
  Men det finns en hel värld av möjligheter att skapa lärande och lek på beläggningen.

  Vilket material kan användas var? Med termoplast kan du skapa fantasifulla platser för lärande spel – utan att ta plats eller skärma av för utsikten på skolgården eller en stadsplats.

  Vi kan också rita figurer och former fritt efter dina idéer. Till skolor kan ämnesorienterade figurer som ett koordinatsystem, geometriska figurer, världskarta, färgsystem eller bubblor med ord som ger lärarna verktyg till att ta undervisningen utanför och sätta rörelse på inlärningen.

  I stan kan du skapa lek, visuella upplevelser och färgglada landmärken.  Hur skapas plats till lek och lärande?


  Lär dig med matematik och naturoteknik


  Geometriska figurer ger både fina dekorationer på beläggningen och kan användas i matematikundervisningen till att beräkna omkrets, radie, vinklar och volym.

  10 idéer till skolgården:


  • cirklar som är indelade i halvor, fjärdedelar, åttondelar.

  • banor till löp och på idrottslektionerna eller gå på lina på linjerna. På matematiklektionerna kan barnen mäta längder och vinklar på banan och cirklarna.

  • massor av bubblor i olika storlekar för att beräkna arean av cirkeln, avstånd, storleksskillnader. I bubblorna kan man också skriva bokstäver eller ord för
  att träna sammansatta ord eller bilda meningar.


  På de stora och små bubblorna kan du även hoppa hage, eller spela magnetspel, där du antingen attraherar eller stöter bort andra beroende på vilket 'material' du är gjord av.
  Rita ett stort koordinatsystem
  Med ett koordinatsystem på skolgården kan barnen få en känsla av hur stor uteplatsen är t.ex. meter i förhållande till en persons storlek.
  Här kan man själv placera sig på olika platser och hitta koordinaterna för var de står.

  Anda roliga uppgifter är att hitta koordinater på träd, byggnader, skolgårdens rutschkana eller en boll och avståndet mellan dom.
  Upptäck Sverige och världenp
  Ge skolgården en historia om Jorden och universum med:

  • världens hörn
  • Danmarkskartan eller världskartan
  • figurer av Månens faser
  • planeternas position från Solen


  Miniräknare-lek

  Vi ritar en stor 'miniräknare' runt en studsmatta med siffror och räknesätt – plus, minus, gånger och eller likhetstecken.

  Studsmattan är motoriskt utmanande, och barnen kan hoppa både fram och tillbaka, snurra runt osv. Studsmattan kan användas till att förankra inlärningen i kroppen. Då har tabeller och beräkningar fastnat!
  Leken går ut på att eleverna hoppar från ett nummer och upp på studsmattan, ut på ett nummer och upp på studsmattan igen.
  Slutligen hoppar eleverna ut på likhetstecknet – och ger resultatet på sin uträkning.  Kan konst och matematik kombineras?  Ja gör mönster
  På en kakelyta kan man skapa ett kreativt litet universum, som kan ingå i både matematikundervisningen och bildkonst.

  Med kakel i geometriska former kan du arbeta med aktiv färglära genom att rita med krita och färger på kaklet. Det gör att man pratar om blandningen av färgerna, kalla/varma färger mm.
  Med krita kan du utforska hur man gör reflektioner, skapa mönster och nya geometriska former.  Här kan man träna:
  • Färglära
  • Spegling
  • Geometri

  Sinnen som stärks:
  • Taktila sinnet
  • Kinestetiska sinnet