Ideer till lekplatsen hemma

Vi har satt ihop några idéer till lek och motion hemma – och samtidigt får du gjort lite skolarbete, som stärker din inlärning på ett roligt sätt.
Lek och träna tillsammans med din syster, bror eller förälder!

Motion ger en kick till hjärnan 

Motion och fysisk rörelse är bara bra för våra hjärnor. Det ger energi och nya tankar till skolarbetet, när man tar ett par power breaks på bara 5-10 minuter.
Det, att du får rört din kropp på alla möjliga sätt, gör att du tränar grundmotoriken. Grundmotoriken är vigtig för inlärningen och t.ex. läsförståelsen. Och så kan mamma och pappa säkert också behöva lite frisk luft.

Motorisk träning utvecklar våra grundläggande sinnen, som har betydning för att kunna lära optimalt.

De tre sinnena är:
Den Vestibulära känslan (labyrint eller yr i huvudet)
Den Taktila känslan (känslosinnet)
Den Kinestetiska känslan (muskel- och ledkänsla)

Lekidéer – hemma i trädgården

Gör din matematiklärare glad:
Träna tabellerna, när du hoppar på trampolinen eller hoppar rep, så är det roligt att lära dom.
Eller utmana varann med matematiktal, medan ni kastar boll till varann. Den ena hittar på en matematikuppgift och kastar bollen till den, som ska räkna ut den.

Träna din balans, medan du tränar svenska eller engelska:
Gör en bana du kan gå balans på av träbitar, blad (om det inte blåser) eller andra saker, du kan stå på. Lek ’Ett skepp kommer lastat med’ under tiden. Eller gör några fina rutor till att hoppa hage och träna alfabetet, gångertabellen, djurnamn, städer medan du hoppar på ett

Bli smidig och snabb som en lax – också till att läsa:

Gör en ’kaninbana’ eller hinderbana, där du antingen måste hoppa, krypa över eller under något. Eller träna limbodans i vardagsrummet, där du måste böja dig bakåt under en pinne utan att röra marken – till bra musik.
Hinderbanan tränar ens smidighet, balans och krysskoordination av armar och ben. Det sätter de två hjärnhalvorna i hjärnan igång med att prata tillsammans och stärker inlärning och lärförståelse.

Att snurra tränar din vassa hjärna:

Gör en bra kullerbytta eller vara en snurretop. När du snurrar runt på platsen eller slår kullerbytter, tränar du ’känslan när man blir yr’.
Känslan att bli yr eller vestibuläkänslan tränar ens förmåga till att hålla fokus med ögona och koncentrera sig på en uppgift.

Elverdal gör lekplatser som kombinerar lek och lärande.