Idéer till designen av förskolans lekplats

  För oss är en bra lekplats till förskolan både ett frirum och samtidigt ett lärorum som stödjer den pedagogiska lärmiljön. När vi designar uteplater till förskolor arbetar vi med att designen stödjer: både rörelser, raster, samspel mellan barn och vuxna. Vi tänker på designen hela vägen runt, så att den har funktioner till både lek, rörelse och gemensamma aktiviteter.
  Som lekplatsleverantör utvecklar vi lekutrustning, som stödjer lek, lärande och sociala färdigheter.

  I den nordiska förskolemodellen är lek grundläggande i den pedagogiska lärmiljön, som utgår från ett barnperspektiv.


  ET ANVÄNDARORIENTERAD DESIGN

  >När vi som lekplatsföretag skapar uteplatser till förskolor, tar vi alltid utgångspunkt i användarna och kan tillgodose deras önskemål och behov.

  Som leverantör av lekplatser har vi en nära dialog med kunden (dig), pedagoger och ledning om vad som kännetecknar en bra lekplats till förskolan.

  Vilka stämningar förknippar du med förskolan, vilken stämning önskar du få på den nya uteplatsen?

  Vilka aktiviteter och redskap önskar du på lekplatsen, och hur fungerar aktiviteterna på uteplatsen i förhållande till landskap, sol och skugga, ingångar och utgångar och det dagliga på förskolan.

  VÅRT DESIGNFOKU

  - Den estetiska och landskapsarkitekturen.
  Hur passar desigen in i den omgivande landskapet och byggningarna?


  - Vilka aktiviteter önskar förskolan?

  - Indelning i zoner till olika slags aktiviteter.

  - Utrustning och funktioner som passar åldersgruppens behov.

  - Multifunktionella lösningar som ger bästa möjliga utnyttjande av små ytor.

  - Elementer som kan leda till lek och samspel.

  - Elementer som ger lärande om natur och kultur.  PLATS TILL NYFIKENHET OCH REFLEKTION

  Som lekplatsföretag designar vi med tanke på öppna fickor i inredningen. Med det menar vi att alla aktiviteter inte är för givet i förväg. Det ska vara plats till barnens omedelbara förundran och refleksion.

  Barnens delaktighet, fantasier och egen handlingslust ska det värnas om och skapa plats till designen på uteplatsen.


  IDEER TILL DIN DESIGN

  Det får gärna vara:

  - Elementer, som kan leda till lek, t.ex. något att gömma sig i, under eller bakom.

  - Saker barnen kan leka med eller flytta runt på.

  - Lekskulpturer: De leder till observation, fantasier och rollspel.

  - Redskap till att gräva, forma eller bygga med.

  - Sensorisk upplevelse, som skapar erfarenhet och kan användas i tolkningar och rollspel – att vandra i en liten skog, att hitta saker i naturen.

  - Områden och material, gräva, känna på sanden, ordna saker eller blanda material.

  - Lärmiljöer kan skapas med utrustning, som kopplar ihop aktiviteten med kunskap och hur man agerar i förhållande till saken.

  Till exempel:
  Musikinstrument är ett inlärningsmiljö, när man spelar. Ljud och klang kan sättas ihop och förvandlas till musik.

  Att titta på små djur i trästockar. Kanske genom ett förstoringsglas. Man kan observera och sortera dem fantasifullt eller verkligt.

  Att gro växter och plantera dem i blomlådor och senare använda dem i matlagningen.