Social utveckling

Det pedagogiska uterummet ska stödja social inlärning, delaktighet och inflytande. Givna lösningar är en multifunktionell stuga, där barn och vuxna kan laga mat i alla väder. Lekstugor för rollspel är också ett mycket populärt val inom den här kategorin. Lekstugor finns i många olika skepnader. Vissa liknar en handelsbod eller ett kök, andra är mer öppna för barnens lust att inreda efter sin egen fantasi.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Social utveckling”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med
pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.