Natur, friluftsliv och vetenskap

På den pedagogiska uteplatsen är det viktigt att barnen får naturvetenskapliga kunskaper. Barnens engagemang och lek i naturen, här-och-nu-upplevelser, känsla och omedelbar glädje är centrala i arbetet med den här kategorin. Därför innehåller kategorin bl.a. insektshotell och sensoriska trädgårdar som tilltalar barnen att observera och uppleva naturen. Element som visar sambandet mellan orsak och verkan.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Natur, friluftsliv och vetenskap”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med
pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.