Mångsidig personlig utveckling

Det pedagogiska uterummet ska uppmuntra barnen till utforskning och till att lära känna sig själva och varandra på både kända och okända sätt. En utvidgning av barnens erfarenhetsvärld, där barnet:

- får förtroende för sina egna förmågor
- uppvisar engagemang
- ökar sin livsfärdighet
- utvecklar gåpåaranda
- får deltagandefärdigheter
- lär sig fördjupning
- lär sig uthållighet
- får möjlighet att prioritera

Uppenbara lösningar är musikinstrument och scener för skådespel, vilket kräver och främjar engagemang, delaktighet och gåpåaranda. Eller en funderarbänk där man kan dra sig tillbaka och reflektera över vad som händer.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Mångsidig personlig utveckling”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.