Kultur, estetik och gemenskap

Det pedagogiska uterummet ska kunna rymma många olika kulturella upplevelser, både för åskådare och för aktiva deltagare. Barnens nyfikenhet, fantasi och engagemang stimuleras genom att lyfta fram egna och andras kulturella bakgrunder, normer, traditioner och värderingar. I den här kategorin hittar du bl.a. musikinstrument för utomhusbruk, tavlor för att rita och berätta, utomhuskök och dansscener.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Kultur, estetik och gemenskap”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med
pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.