Kropp, sinnen och rörelse

Det pedagogiska uterummet ska stödja kropps- och rörelseglädje, både under stillsamma stunder och under aktivitet. Det är viktigt att barn blir medvetna om sina sinnen och blir bekanta med kroppens funktioner.

I den här kategorin hittar du därför både hängmattor, yoga- och avslappningsplatåer, gungor, studsmattor, karuseller och mycket mer.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Kropp, sinnen och rörelse”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.