Kommunikation och språk

Det pedagogiska uterummet ska stödja utvecklingen av barns språk. Det ska vara ett ramverk som främjar en större förståelse för sig själv och omvärlden. Dessutom ska lekplatsen tilltala barnens nyfikenhet och fantasi. I den här kategorin hittar du bl.a. underjordiska talartrattar som förstärker uppmärksamheten på ljud och hörsel.

Det finns snidade djur, eftersom de flesta barn tycker att djur är intressanta, vilket skapar en naturlig önskan att tala om dem och inkludera dem i lekarna.

Utvalda produkter

Nedan hittar du information om flera utvalda produkter som vi i samarbete med pedagogiska ledare bedömt stödjer det pedagogiska arbetet inom temat ”Kommunikation och språk”. Vi väljer alltid material som matchar den befintliga miljön. För små barn använder vi oftast naturmaterial, som både är trevligt att titta på och röra vid.

Hitta inspiration i fler läroplansteman

Nedan kan du orientera dig i de övriga läroplansteman som Elverdal i samarbete med
pedagogiska ledare omsorgsfullt har skapat och valt ut produkter till. Produkter som alla stödjer åtminstone ett av läroplanstemana.