Förskolans uterum 3-6 år

I våra projekt vill vi skapa rum som uppmuntrar barns trivsel, lek och utveckling. Leken har ett värde i sig och kan anta många former. Därför kommer du att finna ett stort urval av produkter för lekplatsen som utgår från de sex läroplanstemana i ”Den förstärkta pedagogiska läroplanen”.

Lekplatsen måste rymma mer

Förutom de motoriska utmaningar som en lekplats traditionellt innebär, försöker vi genom uterummen att uppmuntra till social gemenskap, förundran och experimentlusta. Det kan t.ex. vara väderstationer och ”bockarna Bruse”-broar, vattenslussar och talartrattar. Multifunktionella stugor med utskurna säten, skrivtavla och berättarhörn. Vi är medvetna om att både barns och vuxnas ergonomi ska tillgodoses när vi utarbetar lösningar.

Olivia - en verden af muligheder

Med Olivia-serien kommer ni kunna designa era egna unika lösningar som passar de krav ni har på en lekplats. Ska stugan fungera som ett utsiktstorn, ett postkontor eller ett kök? Ska det byggas in mindre rum för små upptäckter? Ska det bo en tupp på taket? Med Olivia-serien hjälper ni till att bestämma ert eget barnuniversum som stödjer det pedagogiska arbetet med barnen.

Använda produkter