Förskolans uterum 1-3 år

I våra projekt vill vi skapa rum som uppmuntrar barns trivsel, lek och utveckling. Leken har ett värde i sig och kan anta många former. Därför kommer du att finna ett stort urval av produkter för lekplatsen som utgår från de sex läroplanstemana i ”Den förstärkta pedagogiska läroplanen”.

Små rum på lekplatsen

När vi utvecklar lekplatser för de minsta fokuserar vi på att göra flera små rum på lekplatsen, så att det känns tryggt och roligt för barnen. Utrymme för experiment, enskilda sensoriska upplevelser och social gemenskap. Förskolebarn har ofta vuxna med i leken. Därför möter du i Olivia-serien lekstugor som är lättillgängliga för vuxna, så att barn och vuxna tillsammans kan njuta av ”lertårta och sandkaffe”.

Rörelse, kontemplation och stilla lek

Lekplatsen är utformad för att främja barns önskan om att röra sig, utvecklas och fördjupa sig, exempelvis i doften från en växt, en fågelholk eller ett klockspel som stimulerar nyfikenheten. Vi vill med våra projekt att små barn ska vilja gå på upptäcktsfärd och utforska uteplatsen. En lekplats är en trevlig plats att vara på i alla väder.

Använda produkter