Här är fysiska utmaningar samt plats och trivsel för alla 

  Trivselscenter Ulvedal – med dagliga samtal om Ulvedalsskolen – är en specialskola med undervisning för elever med socio-emotionella svårigheter. Skolan rymmer upp till 35 elever i årskurs 0. klass till 9. klass.


  Trivselscenter Ulvedal har ett mål om att alla barn och unga ska trivas, ingå i barnens gemenskap och utveckla sina kunskaper och personligheter utifrån närmsta utvecklingszone.

  I vardagen arbetar Trivselscenter Ulvedal bland annat med motion och rörelse samt motivation till bättre kostvanor, eftersom detta bidrar med till att öka trivseln. bra, fasta vardagsrutinger är bl.a. en morgonpromenad och fysisk träning på olika redskap.

  På Trivselscenter Ulvedal har personalen arbetat pedagogiskt med att minska konfliktnivån omkring barnen. Detta restulterade i en minskad konfliktnivå från 2014 till 2019. Personalen har också arbetat med att stödja elevernas interaktion och utmana elevernas lämplighet motoriskt. Det sista har under senare år formulerats som ett önskemål om en ny lekplats med möjlighet för att utveckla motoriken till alla elever både i undervisningen och på rasterna. Därför inleds ett samarbete med Elverdal.  Plats till stora armrörelser


  I september 2018 inledde Trivselscenter Ulvedal och Elverdal en dialog runt designen av den nya lekplatsen. Vi pratade om åldersspridningen och de många utmaningarna bland eleverna.

  I étt samarbete kom vi på, att kärnan till lösningen var en naturlig indelning av eleverna i mindre och homogena grupper. Lekplatsen ska rymma stora armrörelser, samt fysiska platser med klara inbördes avgränsningar.

  I alla rum ska det vara möjlighet till fysiska och motoriska utmaningar, som dels är tryggt och dels utvecklande.

  Alla elever vill – på den nya lekplatsen – få möjlighet till att använda energin positivt utan att bli störda i en bra lek.


  Inredning av de olika platserna


  Lekplatsen blev inredd med följande rum:


  1) Eldstuga till dom lite större barnen
  2) Studsmattor till mellanstadiet
  3) Multibana med basketbollbana med tribune
  4) Plats till dynamisk lek
  5) Område med rutschkanor och styltor
  6) Gungområde
  7) Cykel- och gokartområde med asfalt, tvätthall och bensintank
  8) Djungelbana
  9) Pausplats med växter och sandlek

  Till uppgiften hör också beläggning samt jord- och markarbeten, vilket blev gjort i ett samarbetemed Silkeborgs Kommune.  Lekvärde

  Den nya lekplatsen är ritad och designad av Elverdals arkitekter, våra ingenjörer och produktionspersonal som står för tillverkningen av all lekutrustning. Vårt monteringsteam står för själva uppstättningen.

  Det är lagt vikt på att lekutrustningen innehåller många och olika slags lekvärden för att tillgodose alla olika slags behov.

  Lekplatsen blev en multifunktionell lösning med fysisk- och sensoriska-motoriska utmaningar som t.ex:


  Vestibulärsinnet:
  - Gunga och gungvippor

  Kinestetiskasinnet:
  - Krypa, klättra, balansera och hoppa

  Taktilsinnet:
  - Känna på planter

  Resultat

  Från den 15. augusti till 1. september 2019 blev det rapporterat én konfliktsituation.  Processen

  1) I september 2018 börjar dialogen.

  2) Igenom vintern 2018 och fram till februari 2019 blir kraven till lekplatsen specificerat, inklusive nödvändigheten av uppsättningen sommaren 2019. Att monteringsarbetet görs på sommarlovet var ett centralt tema, för att barnen inte får störas i deras vardag.

  3) Våren 2019 visas designidéen och produkterna till Trivselscenter Ulvedal. Elverdal får uppgiften.

  4) Lekplatsen levereras och byggs sommaren 2019.

  Vill du gärna veta mera om våra processer, förmåner mm. Så kan du läsa mera under rådgivning.
  Är du intresserad att höra mera? 

  Placering
  Buskelundtoften 8
  8600 Silkeborg


  Referensenummer
  4514, 4744 og 4795