Th. Langs Skole – ett gemensamt lekuniversum

  Th. Langs Skole önskade ett lekuniversum som stöder skolans pedagogiska visioner om att skapa en mjuk övergång från förskolan till skolan.

  Lekuniversumet består av varierande utrymmen som inbjuder till fri lek, rörelse, sensorisk lek och fantasilek, undervisning och pauser. Det relativt kompakta utomhusområdet utnyttjas maximalt genom att lekuniversumet både sträcker sig in under byggnadens breda överhäng och upp på taket.

  Materialen kännetecknas av robiniaträ, lärkträ, betong och stål. De ger platsen en vacker och naturlig prägel som är avstämd med både de nya moderna och de äldre skolbyggnaderna.  Skolledaren på Th. Langs Skole, Tine Agerholm Kristiansen, berättar:


  Vi har både glada barn och föräldrar. Lekplatsen fungerar riktigt bra för alla åldrar och nivåer.
  Även skolans äldre elever från mellanstadie- och högstadieklasserna har stor glädje av att vistas på lekplatsen.

  Trappan i amfiteatern har gett oss en samlingsplats där barnen kan äta, leka och samlas för utomhuslektioner eller kreativa aktiviteter.

  Elverdal hade goda kunskaper i att vägleda och råda oss, och inte minst i att följa upp. Under resans gång har vi haft en nära och mycket okomplicerad dialog.


  Gemenskaper och förebilder


  Lekuniversumet är utformat för de yngsta
  barnen i åldersgruppen 3–9 år. Det fanns ett önskemål från skolan om att skapa ett sensuellt och lekfullt universum där de musikaliska, kroppsliga och kreativa aktiviteterna är synliga och inspirerar.
  I lekstugorna kan barnen exempelvis leka med musikinstrument och tivolispeglar.

  I det gemensamma lekuniversumet är sociala färdigheter viktiga. Barnen lär sig av varandra genom att spegla sig i de andras lekar. Då förskolebarnen delar lekplats med klass 0–1, blir de äldre barnen förebilder för de yngre.

  De äldre eleverna kan också utmanas av lekutrustningen. Bollplanen på taket ger dem utrymme att vara lite för sig själva.
  Pauser och fördjupelse


  I övergångarna mellan lekområden finns ”tysta öar” där barnen kan hitta utrymme för mer stillsamma lekar. För skolan är det viktigt att barnen kan hitta små oaser för pauser och vila.
  Tysta öar är bland annat lekstugorna, där barnen kan leka i sina egna universum.

  En annan lugn plats är pausön runt det stora trädet. Under lövverket kan flera barn leka på den breda, runda bänken eller titta på medan de andra leker.

  Amfiteaterns trappa med hobbithålor ger ett tryggt och övertäckt utrymme med plats för lekar eller undervisning.

  I lekuniversumet finns:

  En stor klätteranläggning med djungelbana
  En bred rund träbänk
  Dubbel gungställning
  Rund balansbana med karuseller
  Lekstugor för sensorisk lek
  Amfiteatertrappa med hobbithålor
  Bollplan på taket
  Inomhus rutschrör i Barnuniversum  Är du intresserad av att veta mer?


  Patrik Duivens
  pd@elverdal.se
  (+46) 761 90 23 53  Placering
  Skoletorvet
  8600 Silkeborg


  Referensenummer
  7888

  Byggår
  2021