Stort blev smått – bli inspirerad av denna referens

  Nordvangskolen byggdes 1950 efter dåtidens designlinjer med både stora arkitektoniska och hantverksmässiga kvaliteter. Tiden kallas guldåldern i dansk arkitekturhistoria, en byggnadskonst vars värde kan gå förlorad vid renovering av byggnader och utomhusområden.
  Nordvangskolans befintliga områden var heller inte roliga att vistas på, då det inte fanns något att göra och möjliheten att vara fysiskt aktiv inte var tillräckligt bra.


  När vi fick uppgiften att designa om området och lekplatsen, önskade vi båda att ta hänsyn till befintliga utrymmen samt skapa en bro och ta utomhusplatsen med in i nuet.

  Skolans uteplats var traditionellt inredd med stora öppna områden, som inte längre var aktuella. En ny design skulle leva upp till ’Det goda skollivet’ på 1900-talet som är helt centralt för Nordvangskolens arbete.
  Skolans personal och föräldrar skulle stötta leken och lusten till att röra sig.
  Skolgården är ett aktivitetsrum


  Alla skolgårdar har ett stort potential till att främja den fysiska aktivitetsnivån. Därför la vi i vår designpresentation vikt på att utformningen av skolans uteplats skapade en plats med många möjligheter till mångsidiga aktiviteter, rörelser och tillgång till att utspels sig i roliga lekar. Här ska också finnas en groground till lärande och uteplatsen ska utstråla identitet och vara iögonfallande.

  Skolgården ska innehålla ’ett hav’ av lekmöjligheter och de många och stora uteytorna ska tänkas om och så ska ytorna också minskas.  Minska uteområdena


  Stora och öppna utomhusområden verkar kalla och skrämmande. Vissa barn vill reagera med att bli passiva och dra sig undan aktiviteterna. För de känsliga barnen är det viktigt att kunna gå bort till t.ex. rollspel i en liten grupp.

  I vår design lägger vi vikt på att skapa ett mindre utrymme som mysiga miljöer till lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.
  Det blev installerat lekutrustning till fysisk aktivitet, som förbättrar barnens och ungas motorik, inlärningsförmågan, trivsel och välbefinnande och sociala färdigheter t.ex. beteende i klassrummet. Utveckling av barnens allmänna hälsa stöds.

  Vi har tänkt om på den stora skolgården och utmanar den traditionella bilden av uteplatsen. Allt i allt har det skapats ett annorlunda, aktivt och lekfullt uteområde, som utmanar eleverna och möjliggör många timmars vistelse och socialt umgänge.

  De store ytorna görs mysiga


  Skolans uteområde blev uppdelad i sex rum:

  Område 1 - den stora skolgården STADEN
  Stor lekplats, markeringar och målade fält ger ny plats till lek och aktivitet. Förutom funktioner som att trampolinhoppning, bordfotboll, stångfotboll och basket och lärande, det finns tomma cirklar där barnen själva kan rita en hoppa-hage, ett alfabet etc.
  Det har kommit gröna färger som spelar fint mot de röda
  tegelbyggnaderna.

  Område 2 – den gröna TRÄDGÅRDEN
  Rum i rummet med nyplantering för lärande, grupparbete och fördjupelse. Här finns en sinnesträdgård med tre olika rum, ett utomhus klassrum samt en rastplats.

  Område 3 – den vilda DJUNGELN
  Ny gunga, karuseller och massor av balansredskap skapar tillsammans med två linbanor en både utmanande och rolig djungelbana. Grillstugan kompletteras med nya väggar samt bänkar.

  Område 4 – fart på BERGET
  Indelat i rum med fyra olika rum med nyplantering, en stor trappa samt en utmanande BMX-bana.

  Område 5 – fördjupelse i BIBLIOTEKSTRÄDGÅRDEN
  Plats till undervisning och fördjupelse. Nya planteringsskärmar till parkerade bilar och sex stora böcker fungerar som scen, avkopplinsmöbler samt planteringar och det ger rummet en identitet.

  Område 6 – träffas på GATAN

  Stor pannabana, ostspel, streetbasketcirkel och studsmattor. Den gröna färgen går igen i beläggningen, där målade cirklar bryter löpränderna, vilket skapar en fin koppling mellan alla skolans uteområden.

  Alla tilltag väljs ut utifrån elevernas, lärarnas och skolstyrelsen önskemål och input.  Forskningen har lärt oss

  För lite fysisk aktivitet på skolgården är ett komplext problem. Charlotte Pawlowski har i sin ph.d. avhandling identifierat 12 faktorer, som påverkar barns fysiska aktivitet på rasten.

  När man önskar att stärka barnens fysiska aktivitet, så ska man hålla öga på komplexiteten och att barn har olika upplevelser av vad som påverkar deras
  fysiska aktivitet.  Charlotte Pawlowskis faktorer

  1) kroppslig självkänsla och förmåga
  2) kön
  3) könsbestämd skolkultur
  4) påverkan från vänner
  5) konflikter och utanförskap
  6) plas- och platsupplevelse
  7) brist på lekfaciliteter
  8) stöd för utomhuslek
  9) användning av mobiltelefon och tablets
  10) ledig
  11) organiserade aktiviteter och
  12) vädret


  Goda råd - få med undervisningen ut

  ✓ Skapa en fysiskt avgränsad och föränderlig uteplats

  ✓ Se till att kunna täcka till vid dåligt väder

  ✓ Se till att de fysiska ramarna gör det lätt att avkoda (är det en vild eller lugn lek?)

  ✓ Ge lärarna verktyg till uteundervisningen


  Goda råd - till inkluderade uteplatser 

  ✓ Skapa ett rum, som inte påminner om en klassisk lekplats

  ✓ Utrycker mångfald och bjuder in till självvalda och lärarledda aktiviteter

  ✓ Skapa element som kan aktivera

  ✓ Tänk om vid traditionelle faciliteter t.ex. rund gungställning och många ritade banor

  ✓ Gör många rum i rummet

  ✓ Skapa häng-platser till avkoppling  Läs mer i broschyren ’Drøn på undervisningen’ från Danska Cancerfonden, Realdania och Lokala byggnadsfonden.


  Är du intresserad av att veta mer?


  Placering
  Sofielundsvej 120
  2600 Glostrup

  Byggår
  2021

  Referensenummer
  8472