Ida Holsts Skole – utomhusplats som skapar gemenskap över hela skolan

  Elverdal designar och etablerar nytt utomhusområde och lekplats till Ida Holsts Skole i Svendborg, som kommer att vara färdig hösten 2021.

  Vi har lagt fram ett förslag till en utomhusplats, som inbjuder till gemenskap och ger lek och aktiviteter till alla skolans elever från förskolebarn till 9:e klass.

  ’Elverdals projekt motsvarade våra tankar och idéer bäst och vi är mycket entusiastiska över hela projektet’,
  säger skolledaren på Ida Holsts Skole Kim Buchardt.

  På skolgården skapas en terrass med en varierad lek-resa från skolbyggnaderna och upp till förskolan. Terrassernas lekfulla trappsteg utspelar sig ut över utomhusområdet liksom rötterna på livets träd och pekar ner mot de stora träden vid den nya byggnaden till skolbarnen.

  Redan vid huvudingången vill barn och vuxna hitta uppslag på vad de kan förvänta till skolans utomhusområde precis runt hörnet: Här är utmaningar, som väcker nyfikenhet och här är lek och vistelse naturligt integrerat i planteringen.

  Helheten stärker gemenskapen

  Utomhusplatsen får en naturlig uppdelning i ett ankomstområde, ett centralt skolområde, ett område till skolan och de gröna lekplattformarna upp mot förskolan. Övergångarna blir flytande, vilket stärker gemenskapen av årskurserna och utsikten över hela skolgården ger möjlighet till att känna hur alla barn har det.

  På skolgården kan elever och lärare hitta massor av aktiviteter som både utvecklar och utmanar. Leken ger energi och gör barnen klara till en aktiv skoldag. Samtidigt kommer skolgården också att vara en grön viloplats med plats till fördjupelse och närvaro.

  Utomhusplatsen är designad så det är lätt för lärarna att integrera utomhusundervisningen. Ett nytt samlingsområde med en bred amfiteatertrappa och sittplatser upp mot de gröna platåerna skapar en behaglig och spännande plats till att ta undervisningen med utanför.

  Ett dynamiskt landskap till lek och lärande

  Den övergripande idé till skolgården är att skapa ett dynamiskt landskap, där eleverna kan hitta platser att utforska varje dag.

  Lekzonerna ligger som självständiga öar med både klassiaka lekredskap i trä, balans- och klätterutrustning, danshörn och flera bollbanor. En cykel- och löphjulsbana går runt om aktivitetsöarna på den centrala skolgården och vill genom leken knyta ihop öarna. Samtidigt kan den hjälpa eleverna att förstå trafiken.

  Till bollspel finns det flera typer av bollbanor, både en stor bollbana uppe på terrassen och flera pannabanor, som ger flexibel plats till alla slags bollspel, undervisning och mer lek.


  Kontakt
  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Kyseborgstræde 5
  5700 Svendborg

  Byggår
  2021

  Referensenummer
  8954