Herstedøster Skola

  Byggeriet på lekplatsen Herstedøster Skola består av två etapper – én etapp med etablering av naturlekplats samt én etapp med etablering av ett parkour – och crossfitområde.

  Området med naturlekplatsen är tänkt till alla skolans elever, där designet har speciellt fokus på skolans elver med Aspergers syndrom. Det innebär bland annat, att det är tänkt i varierande lek- och inlärningsmiljöer, där eleverna har möjlighet att exprimentera och utveckla deras nyfikenhet, fantasi, uppmärksamhet och rörelseglädje.

  Lösningen skapar en rad mindre rum i rummet. Varje område har olika utmaningar och lekmöjliheter. Det är platser, som är tänkt att man kan dra sig tillbaka och leka själv, och det är platser, där det är möjlighet till gemenskap och samarbete. Dessutom är dom existerande terräng och backarna tänkt in i lösningen. Detta ses genom både trampoliner och klätteranlägget på toppen av backarna, där det är etablerat olika upp- och nerturer med vardera deras utmanande element. Till eksempel är den ena trappan utvecklad, så man tvingas till att ta långa kliv, vilket utmanar balansen.

  Tankarna runt den visuella framtoning med utgångspunkt i att skapa en plats, som vill framstå lugn med omkringliggande byggningar och vegetation. Därför var en lekplats i naturmaterial med ett lätt transparant design den bästa lösningen, som minimerar skolans underhåll av lekplatsen.

  Andra etappen består av ett parkour- och crossfitområde speciellt målinriktat skolans äldsta elever. Upplägget här är till en aktiv pause från undervisningen, tävlingar, styrketräning, balansövningar och inte minst det sociala.  Kontakt

  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Trippendalsvej 2
  2620 Albertslund

  Byggår
  2017

  Referensenummer
  3828