​Giersings Realskola

  Inspirerd av den nordiska mytologin blev lekplatsen hos Giersings Realskola klar i oktober 2014. Här har fantasin och historiaböckerna blivit använda.


  Ragnarok på Nonnebakken
  Inspirerad av att det tidigare har varit en gammal ringborg, där Giersings Realskola i dag är placerad, valde vi att skapa en lekplats med den nordiska mytologin som tema. Lekplatsens yta sträcker sig över ett avlångt område, därför valde vi att skapa en lekplats som snor sig längs med skolan.

  Den första delen av lekplatsen består av en specialdesignad repgunga med Midgårdsormen som gunga, - denna ska symbolisera Thors kamp mot Midgårdsormen.

  Andra delen av lekplatsen symboliserar Odin som kämpar mot Fenrisulven. Den består av en äventyrsbana med allt från en rullbom till bambusline, svävande stubbar, snordt klätternät, en trampolin, ett crazy djungelnät och en träskulptur av Odin. Här är det många möjligheter att både utmana fysiken och motoriken medan man leker och har roligt.

  Den sista delen av lekplatsen symboliserar Frej, som kämpar mot Surt och en armé av flammande ryttare. Detta område består av en stamskog samt en träskulptur av Frej.

  Materialerna och färgerna är valda med hänblick på att skapa ett område med ett natuligt präg, därför är samtliga trästolpar av unika avbarkade robiniastammar. För att symbolisera var ringborgen i sin tid låg, gjorde vi Midgårdsormen i chaussésten i den gröna gummibeläggningen.


  Kontakt

  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Nonnebakken 7
  5000 Odense C

  Byggår
  2014

  Referensenummer
  2048