Frejaskolan och klub Rughave

  Projektet är format till att inspirera alla till lek, uppehåll, gemenskap, motion och rörelse. En uteplats till många med olika behov. Barnen och dom unga har i lösningen bl.a. möjlighet till att exprimentera och utveckla deras nyfikenhet, fantasi, uppmärksamhet, koncentration, rörelseglädje, rörelsekontroll och rörelseerfarenhet samt deras förmåga till att ta hänsyn med att samarbeta, vänta på tur och hjälpa varann.

  Det är möjlihet till att vara/leka ihop i både större och mindre grupper eller ensam. Det är områden med möjlihet till lugna lekar, samt områden man bara kan vara tillsammans.

  Alla standardlekredskap i projekterna är TÜV-certificerade och alla specialproducerade lekredskap produceras enligt standarden. Dom valda materialen är solida och med ett minimalt underhåll.

  Kontakt
  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Rughavevej 6
  2500 Valby

  Byggår
  2017

  Referensenummer
  3302