Söderfors – lekplats som förmedlar stadens historia

  … Man ska nästan vara en jätte för att smida något så stort …

  Hur är det att stå en smedja och göra gigantiskt stora skeppsankare till flottans fartyg? När man ser och känner de tunga verktygen föreställer man sig jättar, som står och hamrar och banker.

  Söderfors lekplats ligger i en grön park som ger stadens medborgare ett stort, luftigt samlings- och lekområde. Tanken bakom lekplatsens design är att ge en annorlunda historia om Söderfors’ järnindustri, som satte igång stadens utveckling. Både lekutrustning och inredning ansluter sig därmed till temat smide och järn.

  Det historiska temat passar till naturlekplatsen och med sina klassiska färger smälter lekplatsen in i omgivningen.  Tema

  Lekplatsens visuella huvudgrepp är smedens verktyg: degeln, hammaren och armbulten samt träskeppet. Verktygen sätter fart på leken, upptäckt och samtal på tvärs av generationer om stadens historia.

  Ser man efter upptäcker man att temat upprepar sig i lekutrustningen. Balansbanan i trä är formad som stor spikar, ett ankare, en kvarn, hammare, fat och tång. Här kan barnen hoppa runt och få träna balansen och koordination på gamla verktygsformer.

  Finns det en hällning vid armbulten? När den snabba fångleken är igång gör verktygsikonerna på klätteranlägget det enkelt att komma överrens om en plats man inte kan ta.

  Arbetar du också med ett tema till lekplatsen? Vi hjälper med rådgivning och design.
  Lekzoner

  Det är lagt vikt på att skapa en lekplats med många lekmöjligheter för både små och stora. Och en plats där barnen kan växa med lekutrustningen.

  Vi har disponerat lekplatsen med olika zoner. De yngsta barnen kan leka lugna lekar, få gunga och fördjupa sig i t.ex. sand- och vattenlekar. För de lite äldre barnen finns det funktioner till mera vilda lekar. Här kan klättras, rutschas, springa snabbt och långt runt omkring på de stora området, gunga och de kan sticka iväg på linbana.

  Det stora klätteranlägget är byggd med plattformer i olika nivåer. Det ger möjlighet till utmanande balanslekar med många olika turer upp och ner. Här kan klättras på nät och klättervägg och på plattformerna kan man hålla utkik, det kan vara ett göm ställe eller man kan ta en rast.

  Lek och rörelse är viktigt för barnens utveckling, både motoriskt och socialt. På lekplatsen blir barnen utmanade och ska förhålla sig till både att våga göra saker, röra sin kropp på nya sätt eller samarbeta med andra barn om att få fart. Här kommer barnen både uppleva känslor som osäkerhet, mod och behärskning och upptäcka hur det påverkar och påverkas av världen.

  Lekutrustning

  Klätteranlägg och balansbana med verktygstema från smedjan och järnverket.


  Balansbana av: Vattenkvarnen som verktyg, hammare, tång, gigantisk hink som tunnel, ankare och stora spikar som balansbom.


  Klätteranlägget med många klätter-, kryp- och rutschmöjligheter:
  Högt klätterrör som tunnel, gångbro av nät, sluttande bergvägg, klättervägg med grepp, tunnelrutschkana och brandmansstång.
  Stora och små plattformar.


  1. Vippdjur - häst
  2. Klätteranlägg
  3. Kompisgunga
  4. Gungstativ med fyra gungor
  5. Trampoliner
  6. Stor karusell
  7. Stort skepp som sandlåda med vattenlek
  8. Linbana
  9. Bord-bänkset till paus
  10. Balansbana

  Hitta inspiration i Elverdals utval av produkter och lekutrustning här
  Kontakt
  Patrik Duivens
  pd@elverdal.se

  Placering
  Söderfors Lekplats
  Söderfors, Sverige

  Byggår
  2018

  Referensenummer
  4181