Platser till lek, refleksion och gemenskap i Horsens Gågata

Stadsområden är också platser vi vill vara på, sitta och titta, leka och röra sig i. Det är inte bara gatorna vi rör oss genom.

Till Horsens gågata har vi i samarbete med Schul Landskabsarkitekter designat och etablerat två platser, som är aktiva och stillsamma på samma gång: Aktivitetsstrøget och Kirketorvet.

I båda områderna har man arbetat med vackra material med hög hållbarhet, som harmoniserar med omgivningen:
Mahogny och mässing.

Arkitekt Lene Holmgaard, Horsens Kommune om samarbetet:

”Samarbetet med Elverdal var dynamisk under hela processen och ledde till ett slutprojekt, som skapar skulpturellt lekvärde och liv i Horsens gågata.

Den nära dialogen mellan rådgivare och Elverdal gav en balans, där Elverdals kunskaper spelade tillsammans med de önskade upplevelser, som byggherre och rådgivare krävde till projektet.

Ett givande samarbete, med utveckling och sparring under processen, som vi har varit nöjda med”.

Från gata till gågata

Schul Landskabsarkitekter har varit ansvariga för omvandlingen av Horsens gågata.

Kund: Horsens Kommune.


Aktivitetsstrøget i Søndergade

Med Aktivitetsstrøget i Søndergade har det varit önskvärt att skapa en speciell plats mitt på gågatan, där nyfikenhet hos både barn och vuxna väcks. Elementerna inbjuder därför att interageras med. Och när man gör det, utvecklas flera lager i området, både i rörelse, tal (ljud) och ljus.

Platsen inbjuder till gemenskap och till att umgås tillsammans på tvärs av ålder och fysisk förmåga. Den är uppdelad i två zoner:

- En hoppzone med runda studsmattor, som blinkar med LED flash light, när man hoppar på dem. Under kanten av studsmattorna är det ljus – ett säkerhetsljus som säkerställer att man inte förbiser studsmattorna på kvällen

- En labyrintisk skog av talrör, vippbänkar och ljusstolpar med rörelsesensorer. Alla delar är anslutna via taktila gummilister i gummibeläggningen och det är upp till besökarna att ta reda på vilket talrör som är anslutna till varandra. Samtidigt inbjuder de runda gummilisterna till att träna balansgång

Färgmässigt är Aktivitetsstrøget dämpat och skalan i området avser den långa smala gågatan.

Kirketorvet 

Vid Vor Frue Kirke var det önskemål om att skapa en plats till både lek och refleksion i samspel med den historiska omgivningen. Platsens cirkulära form inbjuder till enkla uttryck med redskap och utemöbler i material i hög kvalitet.

I mitten finns en stor elegant snurrplatta, som inbjuder till många timmars lek både för stora och små. En bred cirkulär bänk omsluter leken som ett skulpturellt rastelement, som gör platsen till ett ställe för både barn och vuxna, till aktivitet och gemenskap. Bänken har också säkerhetsljus i kanten.

Runt om snurrplattan är snurrbara tivolispeglar, där små och stora kan leka med att förändra formen och se sig själv i stan.

Använda material är mahogny samt mässing och botten av bänken är corten stål.


Funktioner

Aktivitetsstrøget:
Ljuslykter med vippsitsar och talrör
Balanstopp och - rör
Trampoliner med LED ljus
Talrör
Grå gummibeläggning med vita taktila linjer

Kirketorvet:
Roterande fyrkantigt tivoli-spegel på stolpar med kant av mahogny
Bred cirkelformad bänk med åtdragning
The Dish - karusell, diameter på 2 meter, i mahogny och mässing

Några redskap är specialdesignade
Kontakt
Karin Bångman
kab@elverdal.sePlacering
Horsens gågade, Søndergade og Kirketorvet


Referensenummer
5073


Byggår
2020