Drammen

  Målet med denna park var att skapa en skulpturell och aktiv mötesplats med fokus på allsidig lek och utmanande aktiviteter till sinnena.


  Lek för alla

  Det sammanhåangande aktivitetsområde är etablerade så det följer den existerande terrängen med trän.

  Terrängen är indelat i fyra huvudzoner:

  1) Manegen med lekutrustning
  2) Solsystemet med planeter och månlandskap
  3) trädgården med musik, bär och blommor, och sist men inte minst
  4) Fjället med klättring och bollbana. Här finns utan tvivel ett lekområde för alla!

  Parken är utveckladoch designad av Grindaker A/S Landskabsarkitekter.