Dansk Blindesamfund - aktivitetsbana på Fuglsangcentret

  Det är inte alltid enkelt att komma ut och motionera, när man är synskadad eller blind, och bara att gå runt i stan kan vara utmanande och kräver träning. Med ett utomhus motions-univers på kurscentret Fuglsangcentret ger Dansk Blindesamfund möjligheter till att träna och samtidigt ha det roligt.

  Utomhusplatsen är designed omkring en genomgående aktivitetsstig, där synskadade kan träna några av de utmaningar, de dagligen möter på stan och i trafiken. Först och främst är tanken, att utomhusmiljön ska väcka lusten till att röra sig och vara på ett ställe oavsett ålder, om man är synskadad, familj, gäst osv.




  De tre lekar- och träningsunivers

  Den långa träningsbanan är delad på två, så du kan välja att ta den raka vägen eller den svåra banan med trappor, kantsten, tvärbalkar, stolpar, ojämnt underlag, ljust och skuggigt m.m. Den breda banan ger möjlighet för at gå tillsammans med en stödperson eller ledarhund. Syns visionen kan utmana sinnerna genom att gå banan med mörka glasögon eller ögonbindel.

  Följer man stigen runt, kommer man till tre öar med lek- och träningsanlägg till olika åldersgrupper. Den ena ön är ett dynamiskt träningsunivers, som inbjuder till gemenskp och samarbete. Här kan man hoppa stursmattor, cykla och köras i sittkarusellen tillsammans. En annan ö är en utmanande djungelbana med en snabb rutschtur ner för backen, medan turen upp igen över klätternät, balanstubbe och -bom kräver koncentration, muskler och koordination.
  Den tredje ö är verkligen ett lekunivers till de minsta, inbjuder till lugn och ro, fördjupa sig och roliga rollekar. Förutom att njuta av naturens egna ljud kan barnen leka med ljud från musikinstrumenten, som är integrerade på lekplatsen. Här kan familjer slappa och njuta barnens lek.

  De tre lekar- och träningsunivers stimulerar flera lek- och träningsvärden. Lekuniversumet till dom mindre utvecklar de taktila sinnerna, fördjupa sig, språk och samarbete. En tur på djungelbanan stärker led- och positionskänslan (kinestetiska känslan), krysskordination och kroppskontroll generellt. Träningsfunktionerna till de vuxna utvecklar kroppskontroll, stärker balans- och 'yr i huvet känslan' (vestibulärsinnet), koordination och kretslöp.

  Läs mera här om lekvärden och rörelse.



  Platsens många möjligheter


  Tvådelt specialdesignat och två km lång träningsbana med varierande utmaningar.

  Djungelbana med balansbom, -stubbe och -rep, klätternät och plattform till pauser.

  Rutschkana med dubbel bredd.

  Träningselement till utomhus fitness samt träningscyklar, sittkarusell och studsmattor samlat i en cirkel.

  Lekplats med kompisgunga, sandlåda med lekhus, musikinstrument, gungor och rutschbana.




  Koncept

  Det övergripande greppet i Elverdals design till Fuglsangcentret är aktivitetsbanan, som tränar några av de utmaningar, man som synskadad möter på i stan. Tre lek- och träningsöar ger ytterligare möjligheter för att dyrka utomhus motion ihop på tvärs av åldrar. För dom mindre barnen är det verkligen ett lekunivers, till de större ett något vildare balansanlägg samt fitnessutrustning till de vuxna.


  De valda materialen är varma och inbjudande och står färgmässigt i kontrast till byggningen och den gröna omgivningen. Aktivitetsbana med lek- och träningsöar ansluter Fuglsangcentrets gröna områden både visuellt och funktionellt.


  Taktila översiktskort och skyltar gör det enkelt för användaren att se området och träningsmöjligheterna.

  Är du intresserad att höra mera? 





  Placering
  Fuglsangcentret
  7000 Fredericia


  Referensenummer
  4526

  Byggår
  2019