Christian Frederiks plats - en berättelse om Norge 

  I hjärtat av Oslo ligger lekplatsen Christian Frederiks plats, som i sin design ger en hyllning till norsk kultur och natur. Lekredskapens sluttande ytor öppnar sig och ger lätt tillgång från alla sidor med berget som den centrala fokuspunkt, vilket skapar synlighet och igenkännbarhet.


  Lekredskaperna innehåller lekvärde till alla barn, och den primära gångstigen genom torget är tydligt markerad och skapar plats och utrymme till förbipasserande.
  Bakgrund till konceptet


  Lekplatsen ligger centralt placerat i hamnen i Oslo, där det är många turister. Vi hade ett önskemål om att skapa en berättelse om Norge och ett lärande miljö till dom många besökande.

  Den lugna mångfalden i den norska naturen från skärgårdens små öar till de majestätiska bergen viser sig i små träskulpturer, leköar och ett klätterberg.

  Mångfalden och temat betonas av ett lungt färgval, som drar besökare in på platsen. Till dom lokala vill lekplatsen väcka minnen från barndommen och semestrar.

  Funksjonene er


  1. Älv med bäckar och balansklippor
  2. Lågland med kompisgunga och vandringsled
  3. Byggd med lekhus och balansbana
  4. Vandringsled med balansbana och bro
  5. Berg och hoppbacke med klätterskulptur
  6. Hav med hopp- spelbana


  Och mycket mycket mera…  Lekvärde


  Elverdals arkitekter var de kreativa i processen och har utvecklat och designet lekplatsen, och våra ingenjörer och produktionsfolk har stått för framställningen av alla elementer. Dom specialdesignade lekredskapen innehåller många olika slags lekvärden.
  Projektet består av ett unikt lekberg, som innehåller lekfunktioner som att rutscha, klättra och krype. Det är också möjligt att göra en paus på toppen. Berget flankeras av små öar, som varierar i höjd, utformning och färg. Det kan vandras mellan de små öarna bl.a. över dom små balansstubbarna, och härmed styrks balansförmågan. Det kan hoppas högt på trampoliner eller söka närvaro och lugn i ett av Olivia lekhusen.
  Till dom lugna motorik sansredskapen hör kikare och talrör. Små träskulpturer står som informationstavlor med intressant kunskap om Norge.
  En multifunktionell lösning med både det fysiska och utmaningar med motorikens sans – som:
  Vestibulärsansen:

  - gungor och gunga

  Kinestesisansen:
  - krypa, klättra, balansera och hoppa

  Taktilsansen:
  - beröring med gummi och trä øring med gummi og træ


  Materialval


  Lekplatsen är byggd ovanpå existerande beläggning, och anlägget av elementerna:

  • gummibeläggning
  • gummisten
  • målning av asfalt samt
  • termoplast

  Lekredskaperna är gjorda i olika materal, där berget är den största enkelstående konstruktion byggd som en självbärande enhet i stål. Klätterväggen är byggd av polyester, och till klätterrör och kryptunneln är plast använt. Tilllekredskapen som gunga, broar, lekhus mm. är det använt trä.
  Bakom dessa val ligger dessutom några övervägelse, som säkrar, att redskperna konstruktionsmässigt överhåller alla krav och säkrar bra hållbarhet.

  Process

  1) Elverdal bliver kontaktad av byggherren - Oslo kommun - primo mars 2019.

  2) Önskan var en lekplats, som skulle stå klar till öppningen i Oslo som miljöhuvudstad 2019. Målet för Oslo kommun var en lekplats, som kunde fungera som 'utflyktsmål', och därmed e n plats man uppsökte både som lokal beboare och som turist i Oslo.

  Lösningen skulle skpa ett attraktivt, lätt igenkännbart aktivitetsområde målriktat en bred användargrupp. Den prioriterade målgruppen var barn och barnfamiljer. Lösningen fick inte förändra existerande beläggningar.

  3) Elverdal börjar den kreativa processen.

  4) Elverdal presenterar och får jobbet som leverantör av lekplatsen.

  5) Elverdal tillverkar och bygger lösningen.

  6) Avlevering och öppning av lekplatsen ultimo juli 2019.


  Placering
  Chr. Frederiks plass 2
  0154 Oslo

  Byggår
  2019

  Referensenummer
  4580