Barnhuset Tjørneparken - referense til förskola

  Barnhuset Tjørneparken är en integrerad institution med både små och mellan förskolebarn. Här har Elverdal skapat en lekplats med många varierande lek- och läromiljöer. Det är tänkt på det lilla barnets lek och lekformer, olika sansupplevelser, utmaningar, lek med föräldrar mm. Lekplatsen ger möjlighet till att kunna exprimentera och utveckla barnens nyfikenhet, fantasi, uppmärksamhet, koncentration och motorik, samt deras förmåga till att ta hänsyn, samarbeta, vänta på sin tur och hjälpa varann.

  Området ses som lungt liksom institutionens omgivningar - en plats, där barn och pedagoger tycker det är rart att vara. Färger, former och material smälter fint in i det omkringliggande landskapet och miljön - ett robust, men lätt design.

  Lekutrustningen är stort sett underhållsfria, och den samlade lösningen är gjord i material, som kräver minimalt underhåll.  Kontakta

  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Rådmands Billes vej 136
  2610 Rødovre


  Byggår
  2017

  Referensenummer
  2806