Ronald McDonald hus 

  Ronald McDonald Huset i Lund fungerar som en säker bas för familjer, som går igenom svåra perioder med ett allvarligt sjukt barn, inlagt på Skånes Universitetssjukhus.

  Huset är ett erbjudande, som kan hjälpa familjer att samla krafter och få lugn i vardagen. I huset kan man träffas och dela tankar och upplevelser med andra i samma sitution.
  Lekplatsen i trädgården skulle bidra till Husets mål om att skapa en hemtrevlig miljö och bjuda in människor till att komma ut och röra sig i den friska luften.

  Små lekplatser skapar samhörighet och variation under sjukdom 

  Lekplatsen är övervägande gjord i trämaterial för att ge en lugn naturupplevelse och en harmonisk plats till gemensamma aktiviteter, till att leka och få röra på sig.

  Lekutrustningen väljs utifrån att de erbjuder lekmöjligheter till olika energinivåer. En låg balansbana ger utmaningar, som kan varieras beroende på hur många krafter barnet har till leken. Dessutom ger hängmattor och plattformar sittmöjligheter för de vuxna, så de kan vara nära barnen, medan dom leker. Och för barnen till att ta en rast från leken.

  Lekfunktioner

  Gungstativ med två gungor

  Hängmattor

  Trampolin

  Balanstopp i trä


  Kontakt
  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Ronald McDonald hus
  Lund, Sverige

  Byggår
  2017

  Referensenummer
  3339