LegeHavet - tema lekplats i Nordhavnen

   I anbudet från Cobe var den yttersta önskan om två specialdesignade lekredskap: Kranen och Fraktskeppet, som i design och materialval skulle harmonera med det omringliggande hamnmiljö och skildra Nordhamnens industriella period.
   Briefing från Cobe til Elverdal

   Presentationen från Cobes landskapsarkitekter var en lekplats med tema. Elverdal skulle tolka och designa en kran och ett fraktskepp, som i sin design och materialval visade designidéerna, samt gav en koppling till den resterande lekplatsen. Dessutom skulle en rad lekfunktioner, bestämt materalval och ett design, som harmoniserar med den omgivande hamnmiljö uppfyllas.   Elverdals lösning - en industriell Nordhamns-design

   Skeppsfragmenter, lådor m.m. 'flyter' runt i en böljande gummibeläggning runt en specialdesigned lekkran och masten på ett fraktskepp. Kranen har lekvärde som t.ex. paus och balans som i en riktig hamn. Lösningen med industiell Nordhamns-design blev med materialen rostfritt och galvaniserat stål. Det specialdesignade kapsejsade fraktskeppets gods har fallit ut och ligger utspritt.


   Lekvärde

   Vi levererar hinderbanor och övriga lekredskap. Projektet består av en specialdesignad kran som innehåller lekfunktioner i form av rutsch-klätter- och krypmöjligheter. En lösning med både paus, balans och fart, som stödjer scenariet om kranen på hamnen. Fraktskeppet kapsejsade. En lösning som efter önskemål föreställer ett kapsejsat skepp, där varorna flyter omkring. En multifunktionell lösning, som dom önskade skeppselementerna är tänkt in som lekredskap med olika lekfunktioner och pausområden. Lekplatsen ligger hög grad upp till rollekar och rymmer därutöver fler centrala sansmotoriska utmaningar.

   Vestibulärsansen: gunga
   Kinæstesisansen: krypa, klättra och bollspel
   Taktilsansen: beröring med sand, stål, gummi och trä

   Materialval
   Materialerna till LekHavet är noggrant utvalt, så det i deras design refererar tillbaka till Nordhamnens industri period. Ett design som främmas med srotfri- och galvaniserat stål kombinerat med ek. Bakom dessa val ligger dessutom några övervägelser, som säkrar, att redskaperna konstruktionsmässing överhåller alla krav och säkrar bra hållbarhet.

   Process
   1. Som rådgivare till byggherre By og Havn I/S inviteras Elverdal av Cobe in i tävlingen, om att komma med det bästa bud på en kran och ett fraktskepp.
   2. Inom en fastsatt budget var det sagt önske om ett skitsprojekt på två specialdesignade redskap: Kranen och Fraktskeppet. Här följde en djupt ingående anbudsbeskrivelse med önsker till lekfunktioner, materialval och design.
   3. Elverdal börjar den kreativa process med förtolkning av anbudsmaterialet.
   4. Elverdal utnämns som vinnare.
   5. Elverdal pratar löpande med kunden om eventuella justeringar.
   6. Elverdal ritar den färdiga lösning klar.
   7. Elverdal producerar och bygger den färdiga lösningen.
   8. Avlevering och öppning av lekplatsen.

   Kontakt
   Karin Bångman
   kab@elverdal.se

   Placering
   Århusgadekvarteret
   2150 København Ø

   Byggår
   2017

   Referensenummer
   3547 och 3550