Fantasilek i Hjortens Kvarter 

  I Hjortens Kvarter ligger lekplatsen mellan huslängorna och skapar en gemensam mötesplats till hela kvarterets boende.

  Lekplatsen är naturligvis inspirerad av hjorten och av djurlivet i Tueholmsøen, som ligger närheten. Designen är organisk och smälter in i omgivningen.

  Vi har skapat ett lekuniversum, som inbjuder till fantasifulla rollspelslekar. Du kan följa hjortens fotspår över lekplatsen, 'simma' med fiskarna i tunnan på sjön, hoppa igenom fiskens luftbubblor, gunga eller segla iväg i den lilla båten ut på äventyr.

  Lekmöjligheterna är primärt riktade till 1-5-åringarna och tar hänsyn till barnens motoriknivå och lekönskningar. Här är både karusell, studsmatta, gungskepp, balansbana och fasad-lekhus, som nog ska få fart på fantasin.


  Kontakt
  Karin Bångman
  kab@elverdal.se

  Placering
  Hjortens Kvarter
  2620 Albertslund

  Byggår
  2019

  Referensenummer
  4390