Drammen Park

Målet med denna park var att skapa en skulpturell och aktiv mötesplats med fokus på allsidig lek och utmanande aktiviteter för sinnena.

Lek för alla

Det sammenhängande aktivitetsområderna är etablerade så det följer den existerande terrängen med trän. Terrängen är indelat i fyra huvudzoner; Manegen med lekredskap, Solsystemet med planeter och månelandskap, Haven med musik, bär och blommor, och sist men inte minst Fjeldet med klättring och bollbane. Här finns utan tvivel ett lekområde för alla!

Parken är utviklad och designad av Grindaker A/S Landskabsarkitekter.

Stefan Svensson

Kontakt

Stefan Svensson

stefan@elverdal.se

Placering

Norge

V/Øvre Storgate 18, 3019 Drammen

Utfört

Mai 2011

Referensnummer

1381, 1493