Inlärningsprojektet på Husum skole

Skolgården är utformad för att understödja rörelse i undervisningen. I samarbete med lärarna från Husum skole har Elverdals arkitekter utvecklat en skolgård med en NO-profil. Ändamålet med skolgården är att lärarna ska kunna flytta undervisningen utomhus och använda redskap och möbler i undervisningen. En rad stolpar med QR-koder har satts upp, där eleverna med sina läsplattor och smartphones kan plocka och lösa skoluppgifter. Vidare har skolans lärare utvecklat ett utomhusaktivitetshjul med en tavla, som kan stödja undervisningen i utemiljön.

Vi rekommenderar att man tittar närmare på projekt Husum Skole och på videoklipp, där lärarna visar hur de använder utemiljön i sin undervisning. På vår hemsida kan man hitta mer inspiration till hur man kommer i gång med rörelse i undervisningen.


1 Tallinjen: förbinder siffrorna till en fysisk placering, som går hela vägen runt om skolan.

2 Hållplatser med tak: används till att läsa och lösa uppgifter, när man ska koncentrera sig.

3 En hållplats-ö: utnyttjas för grupparbeten och som mellanlandning på rundan mellan aktiviteterna.

4 Rombmatta med tredimensionell effekt: används för beräkningar och geometriuppgifter.

5 Klätternätet: kopplar ihop fysiska utmaningar med tyska ramsor, historiestafett etc.

6 Drejskivan: Här vi utvecklar vi vårt balanssinne och bryr oss om varandra, medan det kittlar i magen och uppgiften ska lösas.

7 Ostspelet: Här ska vi koordinera och lösa uppgifter, så att vi blir duktiga på att multitaska.

8 Matematiktrappa: Här får vi förståelse för mängder och lär oss att räkna - så att det blir kul.

9 Trampoliner: kan användas i alla ämnen för att förankra inlärningen i kroppen - nu sitter tabellerna fast.

10 Bom för volter: Ibland löses uppgiften bäst, när man hänger upp och ned.

11 Piruetter: sätter fart på oss, när vi löser uppgifterna.

12 Sexpersonersgunga: med möjlighet till rörelse på samma gång som vi pratar om uppgifterna.

13 Slänggunga: utmärkt för att förstå tid, rörelse och centrifugalkraften.

14 Bordfotbollsbord: Här blir vi tvungna till att samarbeta så att alla kommer i mål.

15 Bordtennisbord:m – runt bordet blir det en rolig paus mellan uppgifterna.

16 Balanslinor: används mest till motoriska balansövningar samtidigt med uppgiftslösandet.

17 Grill: Här kan vi värma oss och få en pratstund efter avslutad aktivitet.

18 Koordinatsystem: används till matematik – det ger en god rumslig förståelse.

19 QR-tavlor: I koderna ligger uppgifterna till den enskilda lektionen – det är enkelt för läraren och roligt för eleverna.

20 Aktivitetstavla: Här kan vi ha genomgång av uppgifterna och fördela dem.