Aktivitetshjälpmedel

Aktivitetscirkeln är utveclad till att kunna skapa, variera och vidareutveckla utomhuslekar och inlärning.

Stödordslistan kan ge dig inspiration till innehållet. Lägg gärna själv till stödord, som är meningsfulla för dig.

Aktivitetesschemat är ett arbetsverktyg, ett komplement till aktivitetscirkeln. Man måste inte ha en bestämd uppfattning om en aktivitet innan man sätter i gång med aktivitetsschemat. Oftast vet man inte få förhand vilken aktivitet man slutligen hamnar i och därför ska luckorna inte fyllas ut från början till slut. Man kan med fördel börja med det delmoment, som man mest känner för. Om det viktigaste för dig är att skapa en samarbetsövning, börjar du med att skriva in det i schemat och arbetar utifrån det.

Arbetet med aktivitetsschemat kan bäst beskrivas som en ekvation med flera obekanta. Efterhand som den kreativa processen kommer i gång tar aktiviteten mer och mer form. Du kommer att erfara att du ibland måste gå tillbaka och justera i redan utfyllda fält för att få aktiviteten till att fungera och vara meningsfull.

Här nedan kan du se 9 exempel på användning av aktivitetsverktyget. Exemplen är utarbetade av folkskollärare på konferensen Fullt ös på skolgården.