Borgvold Park

I Borgvold Park ska det byggas ett specialdesignat, upplevelsesrikt lekområde, som lockar de lekandes sinnen. Platsen ska byggas som en mobil lekplats, som kan flyttas till en annan plats, om det vid någon tidspunkt önskas.

En plats som talar till sinnena

Platsen ska bestå av en samling olika specialdesignade lekredskap som, inspirerat av hurlumhejhusets sinneselement, talar till våra sinnen. Till exempel ska lekplatsen bestå av balansredskap, ett ansatsrör, speglar, taktila ytor och skivor med oändlighetsmönster. Alltsamman något som både barn, unga och vuxna kan ha roligt med.Placering

Danmark

Randersvej, 8800 Viborg

Utfört

April 2015

Referensenummer

2259