Anlægget i Bjerringbro

I Anlægget i Bjerringbro önskade de en mötesplats för de många besökande barnen. Därför startade Viborg Kommune en tävling om, vem som skulle designa och utföra det nya området. Elverdal vann tävlingen och gick därefter igång med projektet.

Ett område för alla åldrar

För att skapa en god somhörighet med resten av den stora och gamla parken blev Elverdals lösning ett naturligt lekeområde med organiska former och ett transparent utseende. Lekplatsen passar därför in bra bland områdets gamla och stora träd.

Det har arbetats med olika aktiviteter till tre åldersgrupper; små förslkolebarn/dagvårdsbarn, förskolebarn och de lite äldre barnen. Detta för att Viborg Kommun önskade att så många av stadens medborgare som möjligt skulle få glädje av området. Platserne är uppdelade, dock med naturlig överlappning, så alla barn kan leka tillsammans på samme gång. Vid sidan har vi ställt upp bord och bänkar, där man kan äta matsäck, eller pedagoger och föräldrar kan ha överblick över de lekande barnen. Vad gäller placeringen av lekområdet har man tagit särskild hänsyn till sol och skugga, så alla åldrar kan få glädje av området under alla tider av dagen.

Niels Bolt

Kontakt

Niels Bolt

niels@elverdal.dk

Placering

Danmark

Anlægget i Bjerringbro

Utfört

2012

Referensnummer

1542