What Goes Around Comes Back Around

100-RC

What goes around comes back around fungerar som en liten återvinningsstation för avfallssortering. Återvinningsstationen känner av när man närmar sig och interagerar via en ljudenhet. En vakuumpump kan krympa plastflaskor och ett hjul kan användas för att krossa burkar. Detta kommer att förstärka medvetenheten om återvinning och bevarandet av vår planet.

Se en presentation av produkterna från samma serie här.