Triglav

3128001

Med sin alldeles egen form ger Triglav möjlighet att klättra runt i det uppspända klätternätet. Klätteranläggningen kan sättas upp utan betongfundament.