Trampolin circle 90

7232101

Trampolin circle 90 består av fyra Trampolin modul 90, som tillsammans bildar en hel cirkel. Här är det upplagt för timvis av rörelse i form av roliga hopp. Trampolinen är både fysiskt och motoriskt krävande, eftersom den gör det möjligt att hoppa i alla riktningar. Därmed tränas användarens orienteringsförmåga och balans på ett lekfullt och roligt sätt.

Underhåll och skötsel

Här kan du se hur du enkelt kan använda medföljande specialverktyg, med vars hjälp du tar loss fjädrarna, om det exempelvis skall göras rent under trampolinen.