Linbana med avsättningsplattform

J511

Linbana på trästativ med avsättningsplattform