Stort lekskepp i tre delar

2.2702-E

Lekskepp med många möjligheter, bl.a. mast med utkikspost som förbinds till stäven med en armgångsbro, rutschkana och krypnät.