Stor trampolin

7211001

Stor nergrävd trampolin, som är säkerhetsgodkänd, vandalsäker, med halksäker yta. En trampolin som den här är alltid en hit på en lekplats - och så bidrar den till på köpet till att stärka förståelsen för hur kroppen fungerar på ett roligt och aktivt sätt. Hopp och rörelse på en trampolin bidrar dessutom till att stärka koordinationsförmågan, balansen och lusten att röra sig. Vartefter de små benen blir säkrare och säkrare på trampolinn, stärks individens självkänsla, självuppfattning och förstående för hur kroppen fungerar. Även sociala färdigheter spelar in när barnen själva måste organisera leken vid trampolinerna och även måste öva på att vänta på sin tur.

Lätt att underhålla

Här kan du se hur lätt du kan använda det medföljande specialverktyget för att lossa fjädrarna om det t.ex. måste göras rent under trampolinn: https://www.youtube.com/watch?v=0qDyZkjTfxQ