Stor sportbana med högt stängsel

J22122

Stor multifunktionell träningsbana med högt bullerdämpande stålgaller, mål och basketkorgar. En ideal samlingsplats för spelglada barn. Här finns plats för att njuta av spelglädjen, kombinerat med frisk luft och motion. Förutom klassiska bollspel ger avskiljare och väggar även möjlighet att improvisera andra bollspel utan traditionella regler.

ØNSKES 3D DWG-FIL, KONTAKT PRODUKTCHEF SIMON NØRRELYKKE (sn@elverdal.dk)


* customprodukt - begrænset dokumentation