Legehavet - specialprojekt

– specialdesignad tematisk lekplats i nya Nordhavn


Målgrupp

 • För barn i åldern 0-10 år i Århusgadekvarteret i Köpenhamns Nordhavn.

Koncept

I utbudet från COBE Arkitekter uttrycktes önskemål om ett skissprojekt med två specialdesignade lekredskap: Kranen och Lastfartyget som i utseende och materialval bör harmonisera med den omgivande hamnen och skildra Nordhavns industriella period.

Lekvärde

Lösningen på den speciellt utformade kranen innefattar lekfunktioner i form av rutsch-, klättring- och krypmöjligheter. En lösning med både vistelse, balans och fart som understryker scenariot om kranen i hamnen.

Lastfartyget utgör ett fartygsstäv. En lösning som efter önskan visar ett kapsejsat fraktfartyg där varor har fallit ut och ligger i vågorna. En multifunktionell lösning där de önskade fartygselementen är integrerade som lekplatsutrustning med olika lekfunktioner och vistelseutrymmen.

Lekplatsen passar till stor del till rollspel och har dessutom flera centrala sensomotoriska utmaningar:

 • Balanssinnet: gunga, svinga
 • Kinestesisinnet: krypa, klättra, balansera, hoppa
 • Taktilsinnet: kontakt med stål, gräs, gummi och trä

Materialval

Materialen i Lekhavet är noga utvalda så att deras utseende hänvisar tillbaka till Nordhavns industriella period. Ett utseende som främjas med rostfritt och galvaniserat stål i kombination med ek. Bakom dessa val finns också några överväganden för att säkerställa att redskapen uppfyller alla konstruktionsmässiga krav och säkerställer en god hållbarhet.

Process

 1. Som rådgivare till byggherren By og Havn I/S bjuds Elverdal in av COBE Arkitekter till konkurrensen att komma med det bästa förslaget för en lösning på en tematiserad lekplats.
 2. Inom en fast budget uttrycktes önskemål om ett skissprojekt med två specialdesignade lekredskap: Kranen och Lastfartyget. Till detta följde en detaljerad utbudsbeskrivning med önskan om lekfunktioner, materialval och utseende.
 3. Elverdal påbörjar den kreativa processen med tolkning av förfrågningsunderlaget.
 4. Elverdal utses som vinnare.
 5. Elverdal kommunicerar regelbundet med kunden om eventuella justeringar.
 6. Elverdal ritar klart den slutliga lösningen.
 7. Elverdal tillverkar och implementerar den slutliga lösningen i den fysiska miljön.
 8. Överlämning och öppning av lekplatsen.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Utfört

Referensnummer