Sletten Skole

Redan 2013, blev den avlånga klätteranläggningen färdig och klar för användning vid Sletten Skole. En klätteranläggning som omedelbart vunnit stor popularitet.

Fri lek och powerbreaks

Klätteranläggningen på Sletten Skole placerades på ett grönt underlag som ger associationer till ett grönområde, vilket stämmer väl överens med de höga träden som omger skolan. Klätteranläggningen ger både utrymme för fri lek på rasten eller ett powerbreak i form av en promenad genom klätteranläggningen. Valet av material blev träslaget Robinia, vilket är extremt tåligt i det omväxlande skandinaviska vädret.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Skolegade 12, 5450 Otterup

Utfört

December 2013

Referensnummer

1866

Följande produkter har använts i projektet