Skyclimber vers. 2

3449903

Med den karaktäristiska formen kan man klättra och leka i det kägelformade klätternätet. Här finns många möjligheter. Man kan bl.a. klättra på klätterväggen, ligga i hängmattan eller klättra upp till toppen och ta rutschkanan ned.

* customprodukt - begrænset dokumentation