Skovgårdsskolen

På Skovgårdsskolen har vi i två omgångar renoverat två olika områden inom skolan. Nedan kan du läsa om de två projekten.

Parkour och dynamisk lek

Det första området som blev renoverat vid Skovgårdsskolen var området bakom skolan. Här blev området dekorerat med dynamiska lekredskap, som är utmanande och ger ett leende på läpparna.

För skolgården, önskades en parkour-lekanläggning som kan användas av parkour klubben som håller till på skolan. Det var viktigt i detta sammanhang att anläggningen inte signalerade för mycket "lek" eftersom anläggningen måste vädja till skolans äldsta elever. Målet var att anläggningen kommer att fungera som en hang-out / parkour område. Parkour-anläggningen byggdes av robusta, naturliga och underhållfria material i form av robinietä och stål, omgiven av svarta och gula kullar, som matchar skolans fasad. Båda projekten var mycket framgångsrika och avslutades med två nya populära områden för både parkour klubben och skolans elever.

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund

Utfört

April 2013

Referensnummer

1498, 1669