Skolan på Strandboulevarden - specialprojekt

– utomhus för lek, lärande och rörelse


Målgrupp

 • Lekplatsen är avsedd förelever i åldrarna 5-16 år med fokus på mellanstadiet 9-12 år.

Koncept

Med presentationer av arkitekt Marianne Levinsen fortsatte Elverdal sitt kreativa arbete. Lekplatsen är estetiskt iögonfallande med en klarvit färg som går igenom hela lekplatsen. Två specialdesignade transparenta torn står majestätiskt mitt på lekplatsen.

Genom lekplatsen har skolans hälsoprofil stärkts genom utrymmena för motorik- och konditionsträning. Något som också stödjer det dokumenterade sambandet mellan rörelse och lärande.

Lekvärde

Det har skapats stor variation av upplevelser som sträcker sig från små känslor till att fokusera på motorik, kondition, rörlighet och lärande.

Lekplatsen bjuder in till en bred variation av motorikträning:

 • Balanssinnet: gunga, svinga, rotera
 • Kinestesisinnet: krypa, klättra, balansera, hoppa, armgång, glida
 • Taktilsinnet: kontakt med stål, konstgräs och gummi

Materialval

Lekplatsen har ett urbant utseende med starka och hållbara material i form av stål, Taifun-rep med stålkärna, konstgräs och gummibeläggning. En vandalsäker lekplats som kräver minimalt underhåll och tål extrema påfrestningar.

Process

 1. Elverdal bjuds in till tävlingen för att komma med det bästa förslaget för en lösning på skolgården.
 2. Elverdal påbörjar den kreativa processen med tolkning av förfrågningsunderlaget.
 3. Elverdal utses som vinnare.
 4. Elverdal kommunicerar regelbundet med kunden om eventuella justeringar.
 5. Elverdal ritar klart den slutliga lösningen.
 6. Elverdal tillverkar och implementerar den slutliga lösningen i den fysiska miljön.
 7. Överlämning och öppning av lekplatsen.

Projektledare Mai Hammer, Köpenhamns Kommun, om samarbetet med Elverdal

Samarbetet med Elverdal var extremt professionellt hanterat. Projektet var speciellt, för att det skulle kordineras in i andra projekt. Här upplever jag Elverdal som extremt flexibla. Slutresultatet blev helt som det skulle vara. Allt blev uppfyllt till punkt och pricka.
Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Utfört

Referensnummer