Skejtpark exempel 4

Skaterpark04

Här ses et eksempel på en skejtpark i platsstöpt betong med förfabricerade betongelement. Parken är byggd 2012 och
har en yta på cirka 360m2.

Beroende på val av skejtelement så har en skejtpark ett kvadratmeterpris från 9.000-14.500 SEK för en färdig anläggning.

* customprodukt - begrænset dokumentation