Skejtpark exempel 1

Skaterpark01

Här ses ett eksempel på en skejtpark i platsstöpt betong med förfabricerade betongelement. Parken byggdes 2012 och har en yta på cirka 470 m2.

Beroende på val av skejtelement så har en skejtpark ett kvadratmeterpris från 9.000-14.500 SEK för en färdig anläggning.

* customprodukt - begrænset dokumentation