Skagen

Skagen är känt för sin strand- och kustlinje. Lekplatsen skall ses som en tolkning av denna natur och ska därmed fungera som ett landmärke för staden.

Till vatten och på land

Själva platsen är uppdelad i strand och vatten med hjälpa av färgat gummi. Sandlådan och lekhusen ligger på stranden medan båten är utsatt till sjös. De dynsmiska redskapen ute i ”vattnet” symboliserar den vilda bränningen vid kusten. De olika materialen i form av nät och trä refererar till hamnens fiskenät och båtar. Flera av nordens fiskearter såsom torsk, flundra, haj och tumlare är representerade i den blå gummiytan, och är med på att förstärka platsens identitet. Kombinationen av standardelement, fina träsniderier och den färgade gummibeläggningen är med och gör denna plats till en unik plats i staden.   

Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Placering

Danmark

Vestmolen 15, 9990 Skagen

Utfört

2013

Referensnummer

-